Uddannelsens opbygning

Det første skridt:

 

Personligt lederskab

SMVdanmarks ejerlederuddannelse giver dig en række konkrete ledelsesværktøjer, du kan bruge i din virksomhed.

 • Del:

Ejerlederuddannelsens opbygning

Uddannelsen er opdelt i seks moduler med titlerne:

 • Personligt lederskab – intromodul
 • Kommunikation og motivation
 • Forretningsledelse og –forståelse
 • Projekt- og forandringsledelse
 • Forretningsplan og implementering
 • Opfølgning og networking (udbydes efter behov og ønske).

 

Modul 1

Modul 1 er første skridt på vejen i lederuddannelsen. Du møder konsulenterne, du oplever arbejdsformen og får et klart billede af, hvad det vil sige at være deltager på lederuddannelsen.

 

Du får svar på dine spørgsmål om ledelse, om uddannelsen og bliver i stand til at beslutte, hvad dit næste skridt skal være.

 

Dette sker blandt andet ved at arbejde med dine mål for virksomheden og for din personlige udvikling.

 

Indholdet er:

 • Din egen ledelse, mål og retning som ledelsesredskaber
 • Hvad er god ledelse?
 • Du oplever uddannelsens praktiske, engagerende og afvekslende arbejdsform
 • Udvikling af klare mål for dig og din virksomhed
 • Medarbejdernes vilje, ansvar og handlinger mod målene
 • Introduktion til læringspartnerbegrebet
 • Et godt kendskab til de øvrige deltagere - en god start på nye relationer.

 

Modul 2-5:


Modul 2: Kommunikation og motivation

Vi arbejder med generel kommunikationsforståelse og træning af lederen som den gode kommunikator. Din kommunikation er med til at skabe den motivation, du ønsker hos dine ansatte.

 

Derfor er redskaber til kommunikation og motivation en central del af modulets indhold, ligesom konflikter og håndtering af konflikter er i fokus på dette modul.


På modulet arbejder vi med:

 • Evaluering af ledelse og brug af personprofiler
 • Kommunikationsredskaber og teknikker
 • Motivation i praksis, feedback teknik
 • Konflikthåndtering.

 

Modul 3: Forretningsledelse og forståelse

En virksomhed er en organisation, som skal skabe et økonomisk overskud. På modulet afprøver og træner vi en række værktøjer, der kan bruges i det daglige arbejde med at drive og udvikle forretningen.


På modulet arbejder vi med:

 • Budget- og regnskabsindsigt
 • Forretningens nøgletal
 • Kundeoplevelsen
 • Salg og mersalg.

 

Modul 4: Projekt og forandringsledelse

En organisation er løbende i udvikling – eller forandring. Det betyder, at du skal kunne håndtere forandringerne i virksomheden, for at få noget brugbart ud af udviklingen.

 

Derudover er lederrollen også i forandring, efterhånden som virksomheden forandrer sig, og du skal som leder være bevidst om, at din rolle ændrer sig.


På modulet arbejder vi med:

 • Ledelse af projekter og opgaver
 • Forandringsledelse i praksis
 • Delegering
 • Opfølgning og effektmåling.

 

Modul 5: Forretningsplan og gennemførelse af planerne

Forretningsplanen er ledetråden for de beslutninger, du tager som leder, og den er fundamentet for din adfærd som leder for forretningen.

 

Derfor er forretningsplanen en central del af dette kursus, hvor vi binder tingene sammen fra de foregående moduler

 

Derudover laver du en plan for udvikling i både din egen ledelse og virksomheden, der skal sikre, at udviklingen fortsætter.


På modulet arbejder vi med:

 • Forretningsplan i praksis
 • Redskaber til at gennemføre en forretningsplan
 • Præsentation af eget forandringsprojekt for virksomheden samt plan for gennemførelsen.

Prøv det…!

Vi har indrettet denne uddannelse med 5 moduler af hver 2 dages varighed, hvor modul 1 gennemføres uafhængigt af de andre moduler.

 

Du skal have mulighed for at opleve uddannelsen og indholdet, inden du beslutter dig endeligt for, om du vil fortsætte på resten af uddannelsen. Det betyder, at du kan deltage på modul 1 uden at forpligte dig til mere.

 

Vi gør det, fordi vi kun synes, at det er rimeligt, at mange gerne vil vurdere, om denne lederuddannelse er brugbar. På den måde kan du selv vurdere, om uddannelsen er brugbar for dig, inden du melder dig til resten af modulerne.


Hvis du efter modul 1 vælger at gå videre, så tilmelder og forpligter du dig til gengæld til resten af forløbets 4 moduler. Vi vil nemlig meget gerne have, at deltagerne følger hinanden gennem hele forløbet, og dermed opnår en stor fortrolighed mellem hinanden.

Kontakt

Kontakt Heike Hoffmann, hvis du har spørgsmål til uddannelse eller for at tilmelde dig via SMVdanmark.

Chefkonsulent
Heike Hoffmann
Uddannelsens opbygning