Den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Regeringen, kommuner og regioner har sammen udarbejdet den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Formålet med strategien er at modernisere velfærdsydelserne og effektivisere den offentlige sektor.

 

  • Del:

Den offentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er opdelt i tre hovedspor, der handler om digital kommunikation, digital velfærd samt myndighedernes samarbejde om digitalisering.

 

For SMV'er vil det især betyde mindre papirarbejde, og at de digitale løsninger bliver mere tilgængelige. Men det tættere offfentlige digitale samarbejde vil også betyde kortere sagsbehandlingstider.

 

Læs hele den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 her

 

Ny strategi på vej

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber i 2015, og den nye digitaliseringsstrategi for 2016-2020 er i støbeskeen.

 

SMVdanmark har sammen med 24 andre organisationer udarbejdet et idékatalog med forskellige bud på, hvordan digitaliseringen kan skabe mere værdi i erhvervslivet.

 

Læs mere om erhvervslivets idékatalog her

 

 

 

 

Kontakt

Chefkonsulent
Henrik Lilja
lilja@SMVdanmark.dk
tlf. +45 32 63 03 15
mobil +45 60 88 89 64
Download vCard Læs mere