Alle nyheder
Udbud: Konsortium eller kartel?

Foto: Jumpstory

Udbud: Konsortium eller kartel?

Byggeri - 19. dec. 2019

Grænsen mellem et lovligt tilbudskonsortium og et ulovligt kartel kan være hårfin, hvis deltagerne er potentielle konkurrenter. Det bekræfter Højesteret i Vejstribedommen.

  • Del:
Af: Jon Arskog

Deltagelse i et konsortium kan give små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde på opgaver, som de ellers ikke har mulighed for at klare alene. Men konkurrenceloven sætter begrænsninger for, hvornår virksomheder kan indgå samarbejder. Højesteret har netop afsagt dom i den omtalte vejstribesag, hvor et konsortium blev bedømt til at være et kartel.

 

Vejstribesagen handlede om et ulovligt kartel

Vejdirektoratet udbød i 2014 i offentlig licitation en opgave om udførelse af vejstriber på landeveje i hele landet. Opgaven var udbudt i tre distrikter, så tilbudsgiverne kunne vælge, om de ville give tilbud på et, flere eller alle distrikter. To firmaer valgte at indgå et konsortium, hvor de sammen afgav tilbud på hvert af de tre distrikter, samt et samlet bud på alle distrikter. 

 

Konkurrencerådet afgjorde i 2015, at der var tale om et ulovligt kartel, fordi de to konsortiedeltagere selv var i stand til at indgive tilbud på et af de tre distrikter. Derfor måtte de ikke indgå et konsortium for at kunne give et samlet tilbud på alle distrikter: For samarbejdet medførte, at de ikke konkurrerede med hinanden.

 

Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2016 afgørelsen. Afgørelsen blev anket til Sø- og Handelsretten, som i 2018 nåede det modsatte resultat. Men i november 2019 har Højesteret nu sat punktum i sagen og givet Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet ret i deres afgørelser.

 

Højesterets dom lagde vægt på specielle forhold

Dommen i vejstribesagen er konkret begrundet i nogle specielle forhold i netop denne sag. Der var tale om en branche med under 10 potentielle tilbudsgivere, som kunne byde på opgaven. Konsortiet blev indgået af to af de største virksomheder i branchen. Konsortiet var ikke et produktionsfællesskab, men alene en aftale om fordeling af de tre udbudte distrikter, så hver part fik sine egne distrikter. Og sidst men ikke mindst havde hver af deltagerne kapacitet til selv at byde på et af distrikterne. På den baggrund mente Højesteret i den konkrete sag, at virksomhederne var konkurrenter, som gennem konsortiet begrænsede konkurrencen i en branche, hvor konkurrencen i forvejen var svag på grund af få virksomheder.

Højesterets afgørelse i denne konkrete sag er dog ikke udtryk for, at konsortier altid er ulovlige, selvom konsortiet består af virksomheder, som er konkurrenter. Men risikoen er der.

 

Bedømmelse af virksomhedernes kapacitet

Det følger af Konkurrencerådets afgørelse, at i bedømmelsen af, om en virksomhed selv kan udføre en opgave, skal medregnes hele virksomhedens ledige produktionsapparat og mandskab, suppleret af muligheden for at ansætte yderligere mandskab og køb eller leje af yderligere materiel. I det regnestykke er det ikke tilladt at reservere mandskab og materiel til eventuelle kommende andre kunder og opgaver. Et ønske om at dele en økonomisk risiko gennem et virksomhedssamarbejde er heller ikke en lovlig grund til at indgå et virksomhedssamarbejde, hvis samarbejdet indgås med potentielle konkurrenter. 

Med andre ord udelukkes virksomheder fra at deltage i konsortier, hvis de, ved at sætte al kapacitet ind på en enkelt opgave, selv kan klare opgaven.

 

Del nu de udbud op i mindre bidder

SMVdanmark tager klart afstand fra alle karteller. Men som lovgivningen er nu, risikerer almindelige ordentlige virksomheder uforsætligt at blive involveret i et kartel, hvis de deltager i et konsortium. Specielt mindre virksomheder har behov for at kunne samarbejde med hinanden, hvis de skal klare sig i konkurrencen med større virksomheder.

 

Siden 2011 har SMVdanmark tilkendegivet overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at vi er uenige i de unødvendigt restriktive normer for, hvornår en virksomhed efter konkurrenceloven vurderes til selv at være i stand til at udføre en opgave. Det er ikke rimeligt, at virksomheden tvinges til, stik mod al sund ledelse, at vælge mellem at sætte hele butikken på spil til i en enkelt opgave, eller helt at afstå fra at byde. Det begrænser konkurrencen, hvis virksomheden så må afstå fra at give tilbud.

 

Derfor er SMVdanmarks budskab til alle bygherrer og ordregivere fortsat:

Udbyd opgaver i en størrelse og på vilkår, så også små og mellemstore virksomheder kan deltage i konkurrencen. Så er der ikke behov for at etablere konsortier.

 

Dét er virksom og fair konkurrence.

 

Vil du modtage nyheder fra SMVdanmark? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

Byggeri - 23. dec. 2019

Morgenmøde: Få adgang til bæredygtige byggeopgaver

Byggeri - 23. dec. 2019
Kom til morgenmøde i Taastrup den 22. januar, og hør, hvordan din virksomhed får del i de bæredygtig ...

Læs mere
Uddannelse - 23. dec. 2019

Ny podcast: 'Samtaler om uddannelse'

Uddannelse - 23. dec. 2019
Hvornår er det OK at springe fra en uddannelse? Og skal man have styr på ALT, før man vælger uddanne ...

Læs mere
Digitalisering - 19. dec. 2019

Hvor kan SMV’er hente it-kompetencer?

Digitalisering - 19. dec. 2019
Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er udfordret i forhold til digitalisering. Potentialerne er ...

Læs mere
Internationalisering - 19. dec. 2019

Få gratis Eksportsparring til det tyske metal- og maskinmarked

Internationalisering - 19. dec. 2019
Eksport er vejen til vækst for danske virksomheder i metal- og maskinindustrien. Gennem SMVdanmark o ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 11. dec. 2019

Kære selvstændige: Husk lige pensionen!

For SMV'er - 11. dec. 2019
Et stort antal SMV’er har ikke en traditionel pensionsopsparing. Det kan blive et problem, hvis de ...

Læs mere
For SMV'er - 9. dec. 2019

Klimalov: Hvad er dine idéer til at forbedre klimaet?

For SMV'er - 9. dec. 2019
Fredag den 6. december fik Danmark en ny klimalov. SMVdanmark bakker op om målsætningerne, men det e ...

Læs mere
For SMV'er - 22. nov. 2019

Gratis event: Om ejerskifte og salg af virksomhed

For SMV'er - 22. nov. 2019
Overvejer du at sælge din virksomhed? Så kom til eventet i Nykøbing Falster den 29. november. ...

Læs mere
For SMV'er - 20. nov. 2019

Nye tiltag skal styrke SMV’ers konkurrencekraft og eksport

For SMV'er - 20. nov. 2019
Op mod 1000 små danske virksomheder kan i to nye projekter få støtte til at forbedre deres konkurren ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 6. jan. 2020

Nytårshilsen: Et nyt årti i klimaets og de sociale vilkårs tegn

Pressemeddelelser - 6. jan. 2020
Med nytåret tog vi hul på et nyt årti, hvor ikke mindst de små og mellemstore virksomheder bliver af ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 18. dec. 2019

Danish Cloud Community melder sig ind i SMVdanmark

Pressemeddelelser - 18. dec. 2019
Brancheorganisationen for cloud- og hostingvirksomheder – Danish Cloud Community – melder sig ind i ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 3. dec. 2019

SMV’er om finanslov: 3 strikes og 1 out

Pressemeddelelser - 3. dec. 2019
Ny barselsfond for selvstændige, ingen ekstraskat på syge medarbejdere og fastholdelse af Bolig­Jobo ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 28. nov. 2019

SMV’ers optimisme falder fortsat

Pressemeddelelser - 28. nov. 2019
SMVdanmarks konjunkturbarometer har ikke været lavere siden 2. kvartal 2013. Tiltroen til den danske ...

Læs mere